Projekt hunddagis

Under år 2019 såg vi en ökad efterfrågan på hunddagisplatser. I samband med flytt av verksamheten till en ny adress började diskussioner om möjligheten att utöka verksamheten med hunddagis. Vi såg även en möjlighet att få en bättre verksamhet med en större förmåga att anställa fler personer som står långt från arbetsmarknaden. Vår verksamhet är viktig för att våra medarbetare som annars står långt från arbetsmarknad ska känna tillhörighet och vara en del av arbetslivet.

Frågan vi ställde oss var hur vi skulle finansiera en utbyggnad och vilken omfattning som var möjlig att klara av både finansiellt och för verksamheten. Hur många hundar är möjligt att ta emot med en bibehållen kvalitet?

Under arbetets gång fastnade vi får en lösning där vi kunde bygga ut antalet hunddagisplatser och samtidigt förbättra personalutrymmen. Nästa fråga var hur vi skulle finansiera en utbyggnad och vilken typ av utbyggnad vi skulle göra. Vår nuvarande byggnad är sammansatt av flera moduler som på åttiotalet tjänat som kontor vid ett stort vägbygge.

Detta förde tankarna till en liknande lösning, att försöka hitta begagnade moduler som uppfyllde våra krav. Personalen inom hunddagiset ritade förslag på hur hundboxar skulle kunna byggas och ritade förslag när styrelse och verksamhetsledare hittade lämpliga moduler. Eftersom begagnade moduler är en bristvara och de som kommer ut till försäljning försvinner från marknaden relativt snabbt kände vi oss tvingade att agera fort.

I samband med att vi letade modul för utbyggnad letade vi hjälp med finansiering. I samarbete med leaderkontoret arbetade vi fram en lösning för att söka stöd från Leader för inköp av moduler. Vi hittade lämpliga begagnade moduler som uppfyllde våra krav.

Vi har i projektet köpt in byggnadsmoduler för att kunna utöka vår verksamhet. För att kunna använda våra nyinköpta moduler har vi köpt transport och montering eftersom det kräver specialkunskap. Våra medarbetare på hunddagis har ritat hundboxar som uppfyller kraven i djurskyddslagen och våra medarbetare i allservice byggde hundboxarna.

Vi har nu i slutet av december 2021 fått vårt tillstånd för hunddagis verksamheten förnyat och utökat för fler hundar och nya hundar har redan funnit sin plats på Vaggeryds hunddagis.