Oden och Frejas fixartjänst

Vilka är vi?

Oden och Freja Fixartjänst ek. för. är ett socialt företag som drivs genom en ekonomisk förening. Föreningen styrs av medlemmarna genom medlemsmöten och mellan dessa leds företaget av en styrelse. För den dagliga driften och för arbetsledning finns anställd personal.

Ett socialt företag:

 • Har som ändamål att integrera människor som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden.
 • Skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl dokumenterat sätt.
 • Återinvesterar sina vinster i den egna eller i liknande verksamheter (inget privat vinstintresse)
 • Är fristående från offentlig verksamhet (det kan dock finnas relationer till offentlig verksamhet)
 • Binder samman entreprenörskap med individens behov av arbete och samhällets behov av tjänster.
 • Driver affärsverksamhet där medarbetarna och deras förutsättningar står i centrum.

Socialt företagande introducerades i Vaggeryd genom ett länsövergripande Coompanion-projekt där möjliga verksamhetsområden för sociala företag togs fram. Arbetet fortsatte 2010 genom ett tvåårigt kommunalt ESF- projekt där en projektledare och en biträdande projektledare var engagerade på deltid och där tre av de nuvarande fyra verksamheterna startades upp. Projektet avslutades i oktober 2012. Efter att projektet avslutades har företaget vuxit och alltmer frigjort sig från den kommunala kopplingen genom den kommunala viljan ”att stödja men inte styra”.

Företaget består i dag av ett tiotal anställda och tillsammans med dessa är ca 10 – 15 personer ytterligare engagerade i företaget i form av främst arbetsprövning eller sysselsättningsplats. De som finns inom vår verksamhet genom tex arbetsförmedlingen, får handledning och annat stöd till att komma ut på arbetsmarknaden

Styrelsen:

 • Ordförande: Annika Åberg
 • Ledamot, Sekreterare: Cecillia Gustavsson
 • Ledamot, Kassör: Sören Karlsson
 • Ledamot, Vice ordförande: Allan Ragnarsson
 • Ledamot: Håkan Gustavsson
 • Ledarmot: Tommy Sjögren
 • Suppleant: Gunilla Hasselblad

Arbetsledning och administration:

Allservice:

Christer Knudsen
072-572 24 06
christer@odenochfreja.se

Frejas Bod:

Butiksansvarig
072-570 08 81

Hunddagis:

Maritha Bengtsson
072-572 21 35
maritha@odenochfreja.se

Ekonomi:

Annika Engqvist
070-464 68 67
ekonomi@odenochfreja.se